طاها یکشنبه پنجم مرداد 1393 04:36 ب.ظ نظرات ()
ارغوان تو بر افراشته باش تو بخوان نغمه ناخوانده من،تو بخوان،صدای علیرضا قربانی عزیز و آهنگ ارغوان دارد دلی که توی سینه ام حبس شده است را می کُشد.دلم می خواهد بروم پیش خدا و صاف توی چشمانش نگاه کنم و بگویم هیچ حواست هست این قطره* دارد پیر ما را در می آورد؟
کم کم باید بروم،دوستی از راه دور دارد می آید.دوستی که می خواهد نغمه ناخوانده من را بخواند.


*
از شبنم عشق خاک آدم گل شد
 صد فتنه و شور در جهان حاصل شد
 سر نشتر عشق بر رگ روح زدند
 یک قطره از آن چکید و نامش دل شد

پیوست:برای خود خدا